Com era la societat de l'Edat Moderna?

 Per apropar-nos a la realitat de les persones que van viure fa mig segle, vam fer el joc dels cubs.

El joc es tractava simplement de construir el màxim de cubs possibles amb un temps determinat i amb l'ajuda del grup. Ara bé, no tots els grups jugaven amb les mateixes condicions. Alguns tenien tisores, cinta adhesiva i començaven amb alguns cubs ja construïts. A més, podien robar cubs muntats als altres grups. En canvi, els altres no tenien els mateixos privilegis: havien de donar cubs a altres grups, no tenien cinta adhesiva...Un cop acabat el joc, vam fer una reflexió en gran grup:

- Si aquest joc fos real, seria just?

- Creieu que la societat de l'Edat Moderna era justa?

- Quin era el grup més privilegiat?

- Què creieu que representa l'entrega de cubs a altres grups?

Finalment, vam mostrar la piràmide de la societat, i cada grup va haver de decidir a qui creien que havien representat dins la piràmide. Així doncs, vam fer una piràmide tallada a trossos, i cada grup amb el seu fragment va escriure una reflexió sobre com s'havien sentit representant a aquests estaments de la societat, i vam formar una gran piràmide a la classe amb les opinions de tots els grups.

Comentaris