Quines millores van provocar els invents de l'Edat Moderna?


Fent servir la tècnica dels grups d’investigació, cada grup cooperatiu va triar un invent o un descobriment i va començar la recerca, tot contestant unes preguntes:

- Qui i quan es va inventar?
- Quina utilitat tenia?
- Quines causes creieu que van portar a que aquest invent aparegués?
- Es segueix utilitzant de la mateixa manera en l'actualitat o s’ha transformat?

Després de la recerca d’informació, van fer un prezi col·laboratiu i el van presentar de manera oral a la resta de la classe.

Durant l’assignatura de Plàstica, i tot fent ús de materials reciclats, cada grup va fer una maqueta de l'invent o descobriment que havia triat. 
Comentaris